Historie klimatizace

Počátky klimatizací můžeme nalézt již v dávné minulosti - ve starých asijských, indických oblastech a také v Egyptě a Římě. Samozřejmě se nejednalo o klimatizování tak, jak jej známe dnes, ale bylo založeno na přirozeném proudění vzduchu, přenosu tepla a vlhkosti. Tohoto principu využívali např. v Indii - velké paláce měly na návětrné straně otvory a před tyto otvory se zavěšovaly rohože z rákosu nebo trávy navlhčené ručně nebo z vodních žlabů. A jak se voda vypařovala, tak ochlazovala a zvlhčovala vzduch, který proudil do budovy.

Chytrý klimatizační systém vymysleli také staří Římané, používali ho zejména v prominentních budovách. Měli vybudovanou důmyslnou síť akvaduktů, která jim dopravovala čistou vodu z horských pramenů do lidnatých měst i desítky kilometrů. Z akvaduktů vedli vodu i kolem zdí domů a tak domy chladili. Složité větrací soustavy a teplovzdušné vytápění postavené podle nápadů starých Římanů můžeme najít i na starých hradech a zámcích.

Podle těchto vzorů se vytvářelo i o tisíc let později větrání a vytápění veřejných budov, např. v Anglii ve 2. polovině 19. století v parlamentu v Londýně, v koncertní hale v Liverpoolu, také v divadlech, nemocnicích a centrálních úřadech v různých metropolích Evropy. Princip spočíval v ohřívání vzduchu parou nebo vlhčení a chlazení vzduchu vodním sprchováním nebo přírodním ledem apod. Vzduch byl do hal přiváděn pomocí rozvodných kanálů s lopatkovými ventilátory, které byly poháněny parními stroji a později elektromotory.

Za „otce průmyslové klimatizace“ je považován Američan Willis H. Carrier (1875-1950), který vymýšlel a později i vyráběl ve své továrně průmyslová strojní klimatizační zařízení pro tiskárny a textilky. Již roku 1902 instaloval první klimatizaci v jedné tiskárně v New Yorku. Tiskárna si ji objednala, protože minulé léto měla potíže se špatným schnutím barev i s papírem. Carrierovu klimatizaci uvítali především v odvětvích, kde dodržení teploty a vlhkosti má přímý vliv na kvalitu výrobků, protože Carrierova klimatizace uměla nejen snižovat teplotu, ale také udržovat stabilní vlhkost. Svůj „Air conditioner“ si pořídilo roku 1925 i divadlo Rivoli v New Yorku a také obchodní dům J.L.Hudson v Detroitu.

Prvotní klimatizační zařízení byla velkých rozměrů a používala čpavkový chladící systém (objev britského vědce Michaela Faradaye z roku 1820). Až roku 1930 dokázal W.H.Carrier klimatizační zařízení zmenšit a bylo použito pro první klimatizovanou námořní loď a poté roku 1931 i pro železniční vůz. První klimatizovaný autobus jezdil až roku 1946 a první klimatizovaná auta se začala vyrábět v USA až po druhé světové válce. Hromadné výroby klimatizací určených pro domácnosti se však pan W.Carrier již nedožil.

Vybavování běžných domácností klimatizacemi se rozšířilo až po roce 1950. Roku 1965 bylo klimatizacemi vybaveno cca 10 % amerických domácností. Dnes je klimatizace již běžnou součástí až 90 % domácností USA a rozšířila se po celém světě. S masovým rozvojem se však objevil problém s energií, neboť klimatizace byla energeticky poměrně náročná zařízení a tak se stávalo, že při déletrvajících letních vedrech některé elektrárny nestíhaly a docházelo k překračování jejich výrobních kapacit a výpadkům elektrického proudu. Dalším problémem se stávala chladiva používaná v klimatizacích, která neprospívala životnímu prostředí.

V letech 1994-96 pozitivně ovlivnila rozšíření klimatizací náhrada freonového chladiva chladivy k životnímu prostředí šetrnějšími. Později byl pro klimatizování využit i princip tepelných čerpadel a vyvinuto také invertorové řízení změny otáček kompresorů. Od této doby jsou klimatizační jednotky schopny nejen chladit, ale i topit a hospodárněji využívat energii.

V dnešní době technický pokrok přináší další nová technická řešení i návrhy a s tím souvisí i vývoj větrací a klimatizační techniky. Mnohé výrobní firmy se již nezabývají pouze prvotní funkční stránkou klimatizací, ale dbají také na nový vzhled (design) klimatizačních jednotek, čištění vzduchu, úsporu energií, snižují hlučnost zařízení či jinak zlepšují celkový komfort uživatelů.

                           

Willis H.Carrier u chladícího systému