Inverterová technologie Fujitsu

Inverterová technologie Fujitsu

U běžné klimatizační jednotky s jednorychlostním kompresorem (typ Fix Speed - bez regulace otáček) je nutno pro regulaci teploty v místnosti kompresor neustále zapínat a vypínat. Tím dochází k výrazným ztrátám energie, kolísání teploty a mechanickému opotřebení. Proto dnešní úsporné moderní zařízení využívají Inverterové technologie. Současná zařízení řady Digital Inverter a Super Digital Inverter jsou dnes vybavena tou nejmodernější Inverterovou technologií s vektorovým řízením signálu IPDU. Elektronika řídí elektromotor (frekvencí a amplitudou napájení) a tak plynule reguluje okamžitý výkon kompresoru a tím i celého zařízení v širokém rozsahu.

Základní výhody:

  • Inverterová jednotka dodává jen takový výkon, jaký je právě potřeba. Proto mají jednotky velmi nízkou spotřebu energie bez provozních ztrát.
  • Fix Speed jednotky neustále zapínají a vypínají kompresor, zatímco inverterové jednotky plynule regulují výkon, tak otáčky. Výsledkem je menší zatížení a delší životnost celého zařízení.
                                            

Dvojtý rotační vačkový kompresor

Fujitsu již delší dobu věnuje značnou pozornost vývoji nejmodernějších kompresorových technologií. Výsledkem je unikátní konstrukce dvoustupňového rotačního vačkového kompresoru. Srdcem kompresoru jsou dvě protilehlé umístěné kompresní komory. Hlavními výhodami jsou menší mechanické namáhání, nižší potřeba mazání, větší odolnost při nízkých otáčkách, výrazně vyšší spolehlivost a delší životnost. Nový kompresor je svou konstrukcí při stejném výkonu mnohem menší a kompaktnější a má nižší hmotnost než jiné kompresory ostatních výrobců. Napájení stejnosměrným proudem umožňuje velmi přesnou bezeztrátovou regulaci výkonu a tím ještě nižší spotřebu. Kompresor je optimalizován na energeticky výhodné chladivo R410 a díky tomu dosahuje vyšší stupeň účinnosti a tišší provoz než Scrool-kompresory.