Montáž klimatizace Brno a celá ČR

Letní teploty jsou snad rok od roku vyšší a nastupují čím dál tím dříve. Mnoho z nás proto přemýšlí o klimatizaci. Dávno už totiž neplatí, že by byla cenově nedosažitelná. Existují i jednodušší, levnější typy.
Ty kvalitní, a tudíž i dražší ale zase umí víc věcí a využijete je tedy po celý rok.
Dokážou se totiž postarat o stabilní teplotu v interiéru, jeho jemné ochlazování a oteplování, i o kvalitu samotného vzduchu a jeho automatické čištění.
Díky využití nových technologií nabízejí také vyrovnaný výkon a zároveň energeticky nenáročný provoz. Obavy nemusíte mít ani kvůli zdraví a životnímu prostředí. Chladiva s freony se už totiž většinou nevyužívá. Dnes jsou nahrazena ekologickými chladivy.

Jaký postup při montáži KLIMATIZACE můžete čekat od chlaďařského týmu TOPR KLIMA s.r.o.?

 • Zdarma a nezávazně k Vám přijedeme, zaměříme montážní metry, dohodneme se na umístění vnitřní i venkovní jednotky. Styl vedení montážního materiálu (ve zdi, lišty) a řešení odvodu kondenzátu.
 • Poté vypracujeme cenovou nabídku na kompletní dodávku klimatizace včetně montáže. Možnost i na klíč (stavební úpravy a podobně...)
 • Pokud se rozhodnete pro nás a pošlete závaznou objednávku, jsme připraveni v co nejkratším termínu splnit Vaše požadavky. Jsme flexiblní s osobním přístupem. Víkendy nebo svátky nejsou překážkou.
 • Při montáži zásadně používáme průmyslový vysavač a krycí fólie kvůli prašnosti. Po montáži je úklid samozřejmostí!
 • Snažíme se být v oboru nejlepší, řešíme i ty nejmenší detaily pro spokojenost každého klienta...
                                             

Některé užitečné rady jak nejlépe dohlédnout na samotnou montáž:

 

Před montáží bychom měli znovu zdůraznit montážním pracovníkům umístění vnitřní a venkovní jednotky pro zamezení omylu.

Měděné potrubí k vnitřní jednotce by mělo vždy přicházet z levé části klimatizace do pravé části a tam je spojit šroubovým spojem pro případ pozdější demontáže. Při takové demontáži se může bezproblému instalovat nová vnitřní jednotka bez zbytečných stavebních úprav.

 

Vždy se snažte vyřešit problematiku odvodu kondenzátu z vnitřní jednotky samospádem!

Vyhnete se tak zbytečným potížím a investicím po pozáruční době. Mnozí z Vás ze zkušeností ví,

o čem mluvím, když v letním horkém dnu z vnitřní klimatizační jednotky teče voda, jednotka se musí vypnout, je příšerné vedro a odborný technik v nedohlednu…

 

Při budování prostupů a vrtání uchycovacích děr je více než vhodné používat průmyslový vysavač, (k přímému odsávání prachu) a krycí malířské fólie, které by všechny montážní firmy měly mít! Tak se vyhnete dlouhému úklidu a utírání prachu…

 

Umístění venkovní jednotky by mělo proběhnout dle Vašeho přání, avšak vždy dbejte odborných rad!

Je nutné vybrat takové místo, aby splňovalo požadavky budoucího používání např:

Požadavky na umístění venkovní jednotky, která bude pouze v režimu chlazení

 • Venkovní jednotka se umísťuje pokud možno co nejblíže k prostoru, kde se nachází vnitřní jednotka.
 • Kolem jednotky musí být zajištěn volný přísun vzduchu.
 • Umisťuje se na pevný základ: na stěnu, balkon, terasu, střechu apod.
 • Umístění a uchycení musí být odolné silným větrům a zabezpečeno proti přístupu neoprávněných osob.
 • Propojovací potrubí k venkovní jednotce zabezpečit proti nežádoucím deformacím a tepelně izolovat.
 • Zohlednit hlučnost s ohledem na hygienické předpisy, především pro provoz v nočních hodinách.

Požadavky na umístění venkovní jednotky, která i topí nebo se jedná jen o tepelné čerpadlo

 • Zde platí vše, co je uvedeno výše, ale navíc je třeba zohlednit, že se musí zajistit odvod vody kondenzující na výměníku venkovní jednotky hlavně s ohledem na teploty pod bodem mrazu, kdy se z odtékající vody vytvoří led. 
Po dokončení montáže by měl být zákazník vždy spokojen nejen s funkčností klimatizace, ale také se vzhledem celkové montáže!