Tepelná čerpadla DIMPLEX


Budoucnost patří ekologickým a energeticky šetrným vytápěcím systémům.

Tyto systémy využívají přirozeného tepla okolního prostředí pro naši soukromou spotřebu a jsou tak šetrná nejen pro okolní životní prostředí, ale zejména pro naše peněženky.

      

Co mi přinese provoz tepelného čerpadla?

  • žádné spaliny z fosilních zdrojů energie
  • nízké výdaje na primární energii
  • žádné emise na místě instalace čerpadla
  • sníženou spotřebu energie
  • speciální sazbu na elektrickou energii pro tepelná čerpadla a tím i pro všechny elektrické spotřebiče v domácnosti
  • do budoucna sníženou závislost na vzrůstajících cenách energií

I v mrazivém prostředí je skryto teplo

Je jedno o jaký zdroj tepla se jedná, zda je to vzduch, voda nebo země..

..tepelná čerpadla DIMPLEX si vždy dokáží z prostředí získat dožadované množství energie, aby mohla zásobovat dům teplem a to hlavně tehdy, když je to nejdůležitější! - v zimě...

                                        

Tepelná čerpadla typu:

"pro aktivaci klikněte na obrázek"

 vzduch / voda (Dimplex LA / LI / LIH / LIK)
 zdrojem energie je okolní vzduch (pracují v rozmezí venkovních teplot -25°C až +40°C), pro      venkovní i vnitřní instalaci


 země / voda (Dimplex SI / SIH / SIK)
 zdrojem energie je zemina, energie se čerpá prostřednictvím zemních kolektorů, nebo       hlubinných vrtů


 voda / voda (Dimplex WI)
 zdrojem energie je spodní voda, pokud se ale vyskytuje v dostatečném množství, má        předepsanou vhodnou teplotu a kvalitu

Tepelná čerpadla - princip

Čtyři hlavní části tepelného čerpadla pracují v nezbytném souladu tak, aby teplo odebrané z okolního prostředí pozvedly na vyšší teplotní úroveň:

výparník, kondenzátor, expanzní ventil a kompresor

          
  • tepelná čerpadla určená pro vytápění, přenášejí teplo získané ve výparníku z okolního prostředí na pracovní médium (chladivo), samozřejmě neobsahující freony
  • kompresorem se zvyšuje tlak tohoto média a kompresí pak roste teplota chladiva
  • v kondenzátoru je toto teplo předáváno do topné vody pro vytápění
  • v expanzním ventilu je snížen tlak chladiva, které se tímto ochlazuje