Tepelná čerpadla vzduch / voda Fujitsu

 

Možností, jak vytápět rodinné domy, či jiné objekty, je nepřeberná řada. Některé systémy mají nízké náklady na provoz nebo pracují v bezobslužném provozu, další jsou ekologické nebo pracují s částečně obnovitelnými zdroji energie. Existuje pouze jeden způsob vytápění, který tyto kladné vlastnosti v sobě sdružuje, a to jsou tepelná čerpadla. Tato ekologická a ekonomická zařízení odebírají nízkopotenciální teplo z venkovního vzduchu a pomocí unikátních vlastností chladiva je teplo transformováno do teplot, které jsou použitelné na vytápění daného objektu. Je nutno zdůraznit, že tepelné čerpadlo spotřebovává elektrickou energii na pohon kompresoru. Poměr topného výkonu a elektrického příkonu tepelného čerpadla se nazývá topný faktor. Jeho hodnota, označována COP, se u tepelných čerpadel vzduch-voda zpravidla pohybuje kolem hodnoty 3. Vzhledem ke zvyšujícím se cenám za energie patří tento alternativní způsob vytápění z ekonomického hlediska k nejkomfortnějším topným systémům.

Tepelná čerpadla vzduch-voda řady ATW
 

Tepelná čerpadla ATW jsou splitová, s vnitřní nástěnnou jednotkou obsahující hydromodul a s venkovní kompresorovou jednotkou. Vnitřní a venkovní jednotka jsou mezi sebou spojeny potrubím chladiva. Toto uspořádání maximálně šetří instalační prostor a nevyžaduje použití nemrznoucí náplně v topném systému.

                                                   

Vnitřní jednotka ATW

Vnitřní jednotka je v kompaktním nástěnném provedení.
Díky velmi nízké hlučnosti a malým rozměrům ji lze umístit prakticky v libovolném místě uvnitř objektu, včetně obytných prostor. Jednotka obsahuje hydraulický okruh s nerezovým deskovým výměníkem, oběhovým čerpadlem a filtrem, napájecí a silové okruhy a regulační systém tepelného čerpadla.
Na čelní straně jednotky je umístěn ovládací panel regulačního systému s přehledným dvouřádkovým displejem, který kromě nastavení a ovládání tepelného čerpadla slouží také k diagnostice systému.
Jednotka je vybavena přípojnými místy pro připojení potrubí chladiva a topné vody a pro přívod elektrického napájení celého systému.


Venkovní jednotka ATW

Venkovní jednotka tepelného čerpadla využívá nejmodernější technologie získávání nízkoteplotní energie venkovního vzduchu - invertní technologie ve spojení se sofistikovaným procesorovým řízením RFM (Refrigerant Flow Management). Srdcem jednotky je vysoce účinný kompresor typu scroll nebo Twin Rotary (podle konkrétního modelu) s frekvenčním řízením otáček.
Přesné řízení okruhu chladiva zajišťuje elektronický expanzní ventil s mikrometrickým šroubem, poháněným krokovým servomotorem.
Výkon vzduchového výměníku je řízen elektronicky ovládanými otáčkami ventilátoru s optimalizovaným tvarem lopatek.
Řídící elektronická deska s výkonným RISK procesorem optimalizuje chod systému v celém rozsahu venkovních teplot a odebíraných výkonů.
Elektronika rovněž zajišťuje automatické odtávání námrazy z výměníku a řadu dalších pomocných funkcí (např. plynulý rozběh kompresoru, různé bezpečnostní prodlevy, ochranné funkce apod.) a zajišťuje diagnostiku jednotky v případě poruchy.
Provedení venkovní jednotky, shodné s venkovními klimatizačními jednotkami, umožňuje její snadné umístění v exteriéru.
Kvalitní povrchová úprava spolu s důkladnou protikorozní ochranou zaručuje perfektní vzhled a dlouhou životnost zařízení.
                                                  

Vlastnosti tepelných čerpadel ATW
 

Díky použitému technickému řešení tepelná čerpadla ATW mají řadu výhodných vlastností, zejména ve srovnání s tepelnými čerpadly, používajícími kompresor s konstantními otáčkami:
  • Vysoká účinnost a z ní vyplývající nízká spotřeba elektrické energie.
  • Velký rozsah provozních venkovních teplot umožňuje celoroční provoz.
  • Velmi tichý provoz jak vnitřní, tak venkovní jednotky.
  • Výrazně nižší tvorba námrazy venkovního výměníku, která snižuje výkon jednotky. Méně námrazy znamená úsporu energie na její odtávání.
  • Nízký rozběhový proud s plynulým náběhem snižuje nároky na hlavní jistič (levnější stálý poplatek za elektrickou energii).
  • Příkon, odebíraný z elektrické sítě, je automaticky udržován na minimální hodnotě vzhledem k aktuální spotřebě tepla.
  • Díky velkému rozsahu regulace výkonu je možné systém výkonově předimenzovat, což umožní např. budoucí rozšiřování topného systému, nebo monovalentní provoz.
  • K elektrickému napájení tepelných čerpadel ATW postačuje jednofázový přívod. Není nutné používat pomalé jističe.
                   

Připojení tepelných čerpadel ATW na topný systém

Pro připojení k topnému systému je vnitřní jednotka vybavena šroubovým spojením G3/4".
Mezi tepelné čerpadlo a topný okruh doporučujeme instalovat akumulační zásobník s minimálním objemem 100 l.

                  
Příklad topného okruhu s tepelným čerpadlem ATW

Technická specifikace


Porovnání ročních nákladů na vytápění