Tepelná čerpadla vzduch / voda

Zdroj tepla vzduch

Jedná se o tepelná čerpadla, kde zdrojem tepla je okolní vzduch. Ten je všude dostupný a to v jakémkoliv množství a hlavně je ZDARMA.
Výkon tepelného čerpadla se mění s teplotou venkovního vzduchu, tedy vzrůstá-li teplota venkovního vzduchu, roste i výkon tepelného čerpadla, naopak klesá-li teplota, klesá i výkon. Z tohoto důvodu jsou tepelná čerpadla vzduch - voda (nebo vzduch - vzduch) provozována v bivalentním provozu, tzn. při teplotách pod cca -4°C (bod bivalence) se připíná doplňkový zdroj a tepelnou pohodu zajišťují oba zdroje dohromady.

Minimální teplota, při které tepelné čerpadlo Dimplex ještě efektivně a ekonomicky pracuje, je -25°C. Nárazově dokáže pracovat i při nižších teplotách, ale deklarovaná hodnota výrobcem je právě teplota         -25°C.Při dlouhodobě nižších teplotách pokrývá tepelnou potřebu jen doplňkový zdroj. Tyto teploty se však v  posledních letech nevyskytovaly skoro vůbec.


Bod bivalence je bod, kdy výkon tepelného čerpadla je stejný jako tepelná ztráta domu. Při nižších venkovních teplotách je výkon nižší než potřeba a tento rozdíl "pokrývá" doplňkový zdroj. V opačném případě, kdy výkon je vyšší než potřeba, tepelné čerpadlo se vypne, je vytopeno a není požadavek na topení. Znovu se uvede do provozu až při opětovném požadavku na topení.

Doplňkovým (bivalentním) zdrojem je většinou elektrický ohřev (el. patrony, el. kotel) či plynový kotel, resp. "komfortní" zdroj, který se dá jednoduše ovládat a regulovat.

V rozmezí teplot cca -5°C až +8°C dochází k sražení vzdušné vlhkosti na výparníku a proto musí mít tepelná čerpadla vzduch - voda zajištěn odvod kondenzátu.

Podle provedení se tepelná čerpadla Dimplex dělí na vnitřní a venkovní.

                 Vnitřní instalace                                                                  Venkovní instalace
                 


Vnitřní provedení se ještě dělí na kompaktní a univerzální.

Obě varianty provedení se také rozlišují podle dosahované teploty topné vody na nízkoteplotní (do 58°C), středněteplotní (do 65°C), vysokoteplotní (do 75°C) a na reverzibilní (s chlazením).

Specialistou jsou tepelná čerpadla nízkoteplotní vysokoefektivní řady LA xxTU, což jsou tepelná čerpadla s vysokým topným faktorem od COP=3,7 (pro typ LA 9TU) až po COP=4,0 (pro typ LA 40TU).
S tímto tepelným čerpadlem se samozřejmě dosahuje vyšších úspor energie a tedy nižších provozních nákladů. Při absenci zemních prací dokonce efektivnějším řešením oproti systému země - voda.

Zvláštním případem je tepelné čerpadlo typ LI 2M, což je malé tepelné čerpadlo vhodné pro vytápění malých objektů a nízkoenergetických domů, vyžadující energii obsaženou ve větraném vzduchu.