Tepelné čerpadlo země / voda

Zdroj tepla půda

-provedení země / voda (Dimplex SI / SIH / SIK)


Zdrojem energie je zemina. Energie se čerpá prostřednictvím zemních kolektorů,
nebo hlubinných vrtů. Čerpadla jsou určena pro vnitřní instalaci v kompaktním,
nebo univerzálním provedení. 

  • Nízkoteplotní
  • Vysokoteplotní
  • Reverzibilní
                                   

Nízkoteplotní

Nízkoteplotní voda až 58 °C
Nízkoteplotní tepelná čerpadla Dimplex
- to je standardní provedení, kdy teplota topné vody na výstupu z tepelného čerpadla je maximálně 58°C.
Využití je zejména v novostavbách, kde se již uvažuje s nízkoteplotním topným systémem, ale také          v objektech, kde topný systém tvoří podlahové či stěnové vytápění, popřípadě nízkoteplotní radiátoy, eventuálně topný teplovodní systém bez nuceného oběhu.
Na výběr je buď z kompaktního provedení, nebo univerzálního řešení. 


 
 

Vysokoteplotní

Vysokoteplotní topná voda až 70°C
Vysokoteplotní tepelná čerpadla Dimplex - to je specialita firmy Dimplex, kdy teplota topné vody na výstupu z tepelného čerpadla je dokonce až 70°C.
Využití je zejména v objektech s vysokoteplotní topnou soustavou, která by se komplikovaně rekonstruovala, nebo kde nelze snížit teplotu topné vody dodatečným zateplením obvodových zdí (historické či památkově chráněné fasády atd.)
Dalším využitím jsou realizace, kde je potřeba vysoká teplota topné vody (např. ohřev technologické vody, průmysl).
Na výběr je několik výkonových variant v univerzálním a kompaktním provedení.Reverzibilní

Reverzibilní - topení / chlazení
Reverzibilní tepelná čerpadla Dimplex je nízkoteplotní tepelné čerpadlo, které v zimě topí a v létě chladí...
V topném období tepelné čerpadlo funguje jako "standardní" tepelné čerpadlo, ale v letních měsících, kdy je žádoucí snížit teplotu vzduchu v místnostech, dokáží chladit.
Navíc však energii vytvořenou pro chlazení umí užitečně využít k ohřevu teplé užitkové vody (TUV), nebo k ohřevu bazénové vody. Výběr ze tří výkonových variant v univerzálním řešení...