Van Leeuwen Pipe and Tube s. r. o.

Kvůli velice komplikované situaci v budově se musela zvolit varianta mobilní klimatizační jednotky do místa servrovny. Teplý vzduch odvedený z výměníku jednotky je dopraven pomocí originální hadice na chodbu skrz dveřní prostup.