Venkovní instalace

Venkovní provedení reprezentuje řešení, kdy v oběktu není místo a realizaci vnitřního provedení (není dostatečně velká místnost na instalaci či zamýšlená technická místnost na realizaci je např. uprostřed domu), případně je požadavkem venkovní umístění. Venku je umístěné tepelné čerpadlo obsahující v instalační skříni kompresor, ventilátor a oba výparníky, v objektu je pak akumulační nádoba, řídící jednotka a "hydraulika". Obě části jsou hydraulicky propojeny s topným systémem, tzv. z tepelného čerpadla proudí přes akumulační nádobu topné vody do topení a zpět do tepelného čerpadla.V sortimentu zn. Diplex je to typ LA 8AS až LA 40AS (nízkoteplotní), LA 11ASR a LA 16ASR (reverzibilní), typ LA 9PS až LA 26PS (středněteplotní) a typ LA 22HS a LA 26HS (vysokoteplotní).
Prostorová náročnost cca 1m2 venku a 1m2 uvnitř.