Vnitřní instalace

Vnitřní provedení - kompakt

se vyznačuje prostorově úsporným řešením, kdy všechny komponenty systému jsou umístěny v jedné instalační skříni, kde je mimo kompresoru, ventilátoru, výparníku, kondenzátoru a řídící jednotky také akumulační nádoba, doplňkový zdroj, oběhové čerpadlo topného systému, expanzní nádoba atd.
Jedná se tedy o zařízení, které se umístí na dané místo v technické místnosti, připojí se na vzduchotechnické (VZT) potrubí, dvě trubky od topení, odvod kondenzátu a el. přívod.

V sortimentu zn. Dimplex je to typ LIK 8TE (nízkoteplotní) a LIKI 14TE (středněteplotní).
Prostorová náročnost cca 1m2.

                                                          

Vnitřní provedení - univerzál

značí tepelné čerpadlo umístěné v objektu v technické místnosti, ale instalační skříň obsahuje "jen" kompresor, ventilátor, oba výměníky a řídící jednotku. Ostatní komponenty jako oběhová čerpadla a exp. nádoba, resp. "hydraulické zapojení" a akumulační nádoba jsou řešeny mimo skříň tepelného čerpadla.

V sortimentu zn. Dimplex je to typ LI 11TE až LI 28TE (nízkoteplotní), LI 11TER a LI 16TER (reverzibilní), typ LI 22HS a LI 26HS (vysokoteplotní) a typ LI 2M. Prostorová náročnost (mimo LI 2M) cca 2m2

                                                   

V obou případech je nutné zachovat dostatečný odstup od obvodových stěn pro jednoduchý servis a údržbu.

Otvor mezi sáním a výdechem musí být na jedné straně vedle sebe v minimální vzdálenosti 2m od sebe, aby nedocházelo ke zkratu. Zkratem je stav, kdy se může nasávat výdechový studený vzduch. Teplotní rozdíl mezi sáním a výdechem je cca 5°C.
Při umístění otvorů nad sebou je pak pod stropem sání, kdy se nasává "teplý" vzduch, výdech je poté u podlahy, kdy se vydechuje studený vzduch. Poslední variantou je umístění tepelného čerpadla pod úrovní terénu, resp. sání a výdech je řešen přes anglické dvorky. Zde vzdálenost mezi sáním a výdechem by měla být opět zachována jako u "klasického" řešení, tzv. minimálně 2m.
Samozřejmostí je možná kombinace různých variant, případně umístění vzduchotechnických (VZT) otvorů "přes roh", nebo do "L".
Konečnou variantu umístění "VZT" otvorů je potřeba vyřešit na místě dle dispozice technické místnosti a venkovního okolí u obvodové zdi domu. Vzduchotechnické potrubí je variantně řešeno buď pevným nebo pružným "VZT" potrubím, zajišťujícím dostatečný průtok vzduchu (od 2.500m3/h a výše) a snižujícím hlučnost, přenos chladu z "topného vzduchu" do místnosti.

"VZT" potrubí je zakryto "VZT" protidešťovými žaluziemi, které zabraňují nasávání "nečistot" z okolí, aby nedocházelo k snižování průtoku vzduchu a tedy i výkonu tepelného čerpadla.

          

Takto vypadá nejčastější instalace tepelného čerpadla, kdy celá technologie "kotelny" je umístěna na vhodném místě uvnitř domu a venku není žádné další zařízení.
Venkovní vzduch se nasává a po ochlazení vydechuje ven skrz otvory v obvodové zdi, z vnější strany opatřenými vzduchotechnickými žaluziemi