VZT filtry


Dodáváme kapsové vzduchové filtry dle EN 779 filtrační třída G2 - F9, odolná konstrukce, filtrační kapsy i s antistatickou úpravou v patentovaném provedení. Vzduchové filtry kompaktní F5 - F9 ( vhodné pro plynové turbíny ), panelové, plošné filtry FANCOIL.

Vzduchové filtry jsou vyrobené z moderních filtračních materiálů dosahujících vysoké zádržné kapacity prachových částic. Vzduchové filtry ze syntetických a skleněných vláken. Velká filtrační plocha, nízké tlakové ztráty a dlouhá životnost.

Filtrační tkanina - přířezy
Kapsové filtry
Rámečkové filtry (Z - Filtry)
Rámečkové plošné filtry (s pletivem)
Samonosné filtry (bez rámečku s lemem)
Antistatické filtry


Filtrační materiál obsahuje tyto látky: PES 100%, polyetylentereftalát. Používáme filtrační látku s názvem Vigonair, VFT filtrační materiál a také Finet PES na výrobu antistatických filtrů.

Všeobecké vlastnosti látek jsou:

  • při nadýchání za normálního stavu není poškození zdraví reálné
  • v případě požáru se PES vlákna taví za vzniku kouře a dýmu, které mohou poškodit dýchací orgány
  • při styku s kůží za normalního stavu není poškození zdraví reálné
  • v případě požáru mohou vznikat hořící kapky, které jsou nebezpečné při styku s nechráněnou pokožkou, roztavený produkt se nesmí z pokožky odstraňovat, nutno co nejrychleji zchladit (např. pomocí vody ) zranění překrýt sterilním obvazem a postiženého dopravit k lékaři