Tepelná čerpadla Brno a okolí

Tepelná čerpadla
pro vaši tepelnou pohodu.

S námi od návrhu ideálního řešení,
přes montáž s veškerými chlaďařskými
a topenářskými pracemi a stavebními úpravami,
až po uvedení do provozu a celoživotní péči.

Nabízíme kompletní dodávku na míru.
/_admin/files/userfiles/images/tepelna-cerpadla.jpgTepelná čerpadla jsou zařízení sloužící především k vytápění a ohřevu užitkové vody. V dnešní době se stávají nejúspornější možností vytápění. Zařízení využívají obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj tepla z okolního prostředí. Teplo ze vzduchu, vody nebo země.
Každá varianta má své výhody i nevýhody.

Naše společnost se zabývá instalací všech typů tepelných čerpadel.Hlavní výhody tepelného čerpadla
  • nízké provozní náklady, velmi úsporný zdroj tepla
  • bezobslužný, téměř bezúdržbový a efektivní provoz
  • spolehlivé a komfortní řešení, perspektivní investice
  • bezemisní a ekologické zařízení
  • vhodné pro novostavby, rekonstrukce i velké objekty


Každé tepelné čerpadlo je nutné dobře navrhnout, odborně nainstalovat a řídit pro plné využití jeho potenciálu.


Typy tepelných čerpadel

Existuje několik typů tepelných čerpadel. Základní rozdělení zařízení je dle venkovního zdroje energie.
 
vzduch - voda

Systém s poměrně snadnou instalací a nízkými provozními náklady. Vhodné pro podlahové topení i topná tělesa. Bez nutnosti zemních prací. Lze propojit s fotovoltaickou elektrárnou a využívat vlastní elektřinu.
vzduch - vzduch

Klasická klimatizační jednotka s funkcí tepelného čerpadla. Nízké pořizovací náklady, snadná instalace.Univerzální řešení, které lze využit na režim chlazení v letním období. Kvalitně filtruje vzduch.
země - voda

Mají nejnižší provozní náklady, vysoký a stabilní topný faktor. Využívají vrt nebo plošný zemní kolektor. Hodí se pro celoroční vytápění malých nebo velkých objektů. 
voda - voda

Odebírají teplo ze spodní nebo geotermální vody, mohou sloužit i pro využití odpadního tepla v průmyslu. Systém dosahuje nejvyšších topných faktorů ze všech typů tepelných čerpadel. Vhodné pro větší komerční objekty.

Pro naše mírné vnitrozemské klima se přímo nabízí zvolit k vytápění inverterové tepelné čerpadlo typu vzduch - voda.
 Instalujeme tepelná čerpadla převážně od značek

  
více
  
více
  
více
  
více

více


 
Dodáváme celé dílo na klíč


Jsme kvalifikovaní chlaďaři, topenáři i elektrikáři

Splňujeme kvalifikaci mechanik chladícího zařízení (obor/ kód: 23-054-H), profesní kvalifikaci topenář a „elektrikář“ (podle vyhlášky č. 50/78 Sb. nebo novějšího zákona č. 250/2021 Sb.).

Poradíme si také se stavebními úpravami, s veškerým sekáním, bouráním, zapravováním i výmalbou. Téměř jako jediní na trhu jsme schopni provést kompletní dílo. Tím můžeme zaručit funkčnost a správnost bez výmluv.

S vyřízením dotace Nová zelená úsporám Vám také rádi pomůžeme. Samozřejmě disponujeme oprávněním dle zákona č. 406 /2000 Sb. §10d v oboru 26-074-M, instalatér soustav s tepelnými čerpadly. Pozor, pro možnost získání dotace je toto oprávnění nutné!
 
Jak to u nás probíhá


Od prvního kroku po úspěšnou realizaci

Za každých okolností hledáme
tu nejvýhodnější cestu pro klienty,
ne pro sebe.
S výběrem vhodného zařízení Vám pomůžeme. Samozřejmostí je konzultace na našem showroomu i v místě realizace, pokud je třeba provést šetření aktuálního stavu otopného systému.

Nabízíme vysoce odborně technické poradenství podložené více než 20 ti letými zkušenostmi v oboru. Ukážeme Vám samotné tepelné čerpadlo vzduch - voda v provozu. Seznámíme Vás, jak vypadá, jak funguje a jak snadno se ovládá. Probereme vaše požadavky a budou nás zajímat vaše skutečné potřeby. Upozorníme Vás i na případná úskalí Vašeho projektu, společně je zhodnotíme a vybereme nejoptimálnější řešení.
S dodávkou zařízení vztah zákazníka
a dodavatele nekončí.
Začíná dlouholetá poprodejní péče
a zákaznický servis.
Nainstalujeme tepelné čerpadlo včetně realizace otopného systému, ohřevu teplé užitkové vody a bazénu. Systém spustíme, nastavíme podle požadavků, otestujeme v provozu a zregulujeme.

Provádíme pravidelný záruční i pozáruční servis. Nabízíme také vzdálenou správu a diagnostiku vašeho tepelného čerpadla, vyhodnocení nestandardních stavů, optimalizaci nastavení zařízení a podporu v krizových situacích. S dodávkou zařízení vztah zákazníka a dodavatele nekončí. Začíná dlouholetá poprodejní péče a zákaznický servis.
Zažijte prémiové služby
 
Jsme stabilní firma s dlouholetou historií a širokým portfoliem spokojených klientů. Jednáme poctivě, věci řešíme přímo a nic neskrýváme. Nabízíme kvalitní technické řešení. S naší konkurencí nebojujeme s cenou, nestrašíme zákazníky uměle vytvořenými nabídkami s omezenou platností. Vždy totiž levná pořizovací cena zařízení nemusí být v konečném výsledku celé zakázky to nejekonomičtější řešení.
 


Mohlo by vás zajímatTepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie. Odnímají teplo z okolního prostředí a převádějí ho na vyšší teplotní hladinu. Následně umožňují teplo účelně využít pro vytápění, ohřev teplé vody i ohřev vody v bazénu.

Tato zařízení se v zahraničí využívají pro vytápění naprosto běžně již několik desítek let. Proto lze s jistotou říci, že se nejedná o žádnou módní technicky dosud nevyspělou záležitost. Jejich většímu rozšíření u nás dosud bránily velmi nízké ceny energií, které prodlužovaly ekonomickou návratnost vyšších pořizovacích nákladů. Nutná počáteční investice ve výši přibližně 200 až 400 tisíc Kč je následně vyvážena velmi nízkými provozními náklady.

Princip funkce tepelného čerpadla
 
Princip tepelného čerpadla byl popsán již v 19. století anglickým fyzikem, lordem Kelvinem. Přestože se ve své podstatě jedná o chladící zařízení, stejné jako známá chladnička, využíváme jej jako zdroj tepla. Teplo se na jedné straně odebírá a na druhé předává. Tepelné čerpadlo ale místo potravin ochlazuje právě venkovní vzduch, zemskou kůru nebo podzemní vodu. Teplo odebrané těmto zdrojům předává do topných systémů. Požadovaným efektem je právě zvýšení teploty.

V zemi, ve vodě i ve vzduchu je obsaženo nesmírné množství tepla, avšak jeho nízká teplotní hladina neumožňuje přímé využití pro vytápění nebo ohřev vody. Pokud chceme využít teplo látek o nízké teplotě, tzv. nízkopotenciální teplo, musíme je převést na teplotu vyšší. Prakticky dochází k tomu, že vzduch, zemi nebo vodu ochladíme o několik málo stupňů, čímž odebereme teplo. Tuto energii využijeme při ohřevu jiné látky jako je voda v topné soustavě, teplá užitková voda, voda v bazénu, kterou ohřejeme také o několik málo °C, ale na úroveň pro nás přijatelnou.

Pro přečerpání tepla na vyšší teplotní hladinu, tedy i pro provoz tepelného čerpadla, je třeba dodat určité množství energie. Což znamená, že tepelné čerpadlo spotřebovává pro pohon kompresoru elektrickou energii.

 


Získaná energie ze vzduchu, země nebo vody se předá do topné vody v otopné soustavě.

Systém za 1 kW dodané elektrické energie vyrobí 3 až 5 kW tepelné energie.
 
 
Tepelné čerpadlo obsahuje čtyři základní části chladícího okruhu.
Výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil.Teplo odebrané venkovnímu prostředí se ve výparníku předává pracovní látce, kapalnému chladivu, při relativně nízké teplotě. Zahřátím chladiva dojde k jeho odpaření a páry jsou následně stlačeny v kompresoru na vysoký tlak. Stlačené chladivo je přiváděno do kondenzátoru, kde při kondenzaci předává teplo do topné vody za vyšší teploty, než bylo teplo ve výparníku odebráno. V expanzním ventilu se cyklus uzavírá a dochází ke snížení tlaku chladiva na původní hodnotu ve výparníku. 

 
              


Tepelné čerpadlo vzduch - voda
Tepelné čerpadlo vzduch - voda je tvořeno venkovní a vnitřní jednotkou a příslušenstvím.

Naše společnost dodává a montuje jen a pouze dělená splitová inverterová čerpadla. Tuto variantu doporučujeme, protože topná voda nikdy neopustí objekt a nehrozí zamrznutí.

Venkovní část zajišťuje odebírání tepla ze vzduchu prostřednictvím tepelného výměníku, kompresoru a chladiva. Chladivo přenáší tuto energii do vnitřní jednotky.

Velikost a podoba venkovní části závisí na tom, jaké tepelné ztráty vytápěného objektu potřebujeme pokrýt. Vyšší výkon znamená vyšší teplosměnnou plochu výměníku a tím pádem i větší rozměry tepelného čerpadla.
Vnitřní jednotka, tzv. hydrobox, zajišťuje předávání tepla z chladiva v okruhu přes deskový výměník do topného systému. Hydrobox nemá žádné zvláštní nároky na umístění ani velikost prostor a na první pohled ho nerozeznáte od běžného plynového kotle nebo ohřívače vody. Na vnitřní jednotku se napojují další zařízení topení, jako je podlahové topení, radiátory, zásobník TUV aj.

Vnitřní a venkovní jednotka je propojena potrubím, kde proudí chladivo. Chladivo má na výstupu z kompresoru venkovní jednotky vysokou teplotu, kterou poté předá v deskovém výměníku vnitřní jednotce, respektive topné vodě. Pokud se instalace propojovacího potrubí provede řádně a kvalitně se zaizoluje, tepelné ztráty na potrubí budou minimální a docílí se ekonomičtější provoz.

Tepelné čerpadlo je ideální pro provozování s nízkoteplotním systémem podlahového vytápění, kdy dostáváme maximální účinnost čili topné faktory „COP“.


Distribuční sazba pro tepelné čerpadlo
Domácnost s tepelným čerpadlem jako hlavním zdrojem vytápění má výhodnější distribuční sazbu elektrické energie D57d. Jedná se o dvoutarifní sazbu, kde 20 hodin denně odebíráte levnější elektřinu, tzv. nízký tarif. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je stanoveno distributorem. Vysoký tarif může trvat maximálně 2 hodiny v kuse. V době platnosti vysokého tarifu není tepelné čerpadlo blokováno a může vytápět bez přestávek.
Udělejte první krok na cestě k vaší tepelné pohodě.


Probereme vše, co vás zajímá a navrhneme další postup.
Napište nebo zavolejte. Využít můžete také náš poptávkový formulář.obchod@topr-klima.cz      +420 739 624 901


Mám zájem o služby